ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Γερανός σε εξαιρετική κατάσταση.

Μηχάνημα σε εξαιρετική κατάσταση.

Μηχανήματα προς πώληση