ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Πρωταρχικό στόχο του στρατηγικού σχεδίου των εταιριών Παπαϊωάννου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.), αποτελεί η θέσπιση κατευθυντήριων οδηγιών, οι οποίες εγγυώνται την ύπαρξη ηθικών κριτηρίων λειτουργίας, το σεβασμό στον άνθρωπο και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος σε όλες τις επιχειρηματικές μας πρωτοβουλίες και σε όλους τους κλάδους της δραστηριοποίησης μας. Ο Όμιλος λειτουργεί με γνώμονα μια αδιαπραγμάτευτη αλήθεια: κάθε μορφή επιχειρηματικότητας οφείλει να διέπεται από το ήθος και τις αρχές που εγγυώνται την αδιάρρηκτη συμμαχία του Ομίλου με την Κοινωνία, τους Εργαζομένους και το Περιβάλλον.