ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Το εργασιακό περιβάλλον που παρέχεται για τους εργαζομένους εγγυάται την ασφάλεια και φυσικά τις υγιείς συνθήκες εργασίας. 

Συγχρόνως, δίνεται η δυνατότητα για προσωπική και ομαδική εξέλιξη, μέσα από υπεύθυνη επαγγελματική συμπεριφορά.