ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΦΩΝ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Οι εταιρίες των ΑΦΩΝ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ έχουν μία διαρκή ανοδική πορεία, που τις κατατάσσει σήμερα ανάμεσα στις πλέον δυναμικές εταιρίες του χώρου των Τεχνικών – Μεταλλευτικών - Λατομικών έργων και έργων οδοποιίας. Επιστέγασμα της προσπάθειας αυτής είναι να τις έχουν εμπιστευθεί και να συνεργάζονται με τις μεγαλύτερες εταιρίες του χώρου όπως ο Όμιλος Μυτιληναίου, η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε., η ΔΕΗ, η ΛΑΡΚΟ κ.α.

Οι εταιρίες ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε. και ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Τ.Ε. έχουν Πιστοποιηθεί και εφαρμόζουν τα Συστήματα Ποιότητας και Υγείας & Ασφάλειας, αποδεικνύοντας πως είναι σε θέση να διασφαλίσουν ένα υψηλό επίπεδο εσωτερικής λειτουργίας, μέσω της τεκμηρίωσης τόσο της οργανωτικής της δομής, όσο και των διαδικασιών που απαιτούνται για την επίτευξη βελτιωμένων αποτελεσμάτων με τη συμμετοχή όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού. 

Ιδιαίτερη έμφαση αξίζει να αποδοθεί, τόσο στο εύρος και την αρτιότητα του υπερσύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού, όσο και στο υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας που διακρίνει τα στελέχη τους. 

 

Το κύριο αντικείμενο λειτουργίας των είναι :

Επιφανειακή εκμετάλλευση Μεταλλείων – Ορυχείων

Οι εργασίες αφορούν σε όλες τις φάσεις εργασίας 

 • Έργα προσπέλασης 
 • Εξόρυξη – μεταφορά και απόθεση στείρων
 • Εξόρυξη – φόρτωση μεταλλεύματος / ορυκτών
 •  Αποκατάσταση αποθέσεων και εκσκαφών (διαχείριση – διαμόρφωση στείρων, χωματόκαλυψη)
 • Σε ότι αφορά την χρήση εκρηκτικών υλών υπάρχει σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση, με εξορύξεις κοντά σε κατοικημένες περιοχές με περιορισμό των δονήσεων και του θορύβου.

Υπόγεια εκμετάλλευση Μεταλλείων 

Οι εργασίες αφορούν σε όλες τις φάσεις εργασίας 

 • Έργα διάνοιξης στοών προσπέλασης στα κοιτάσματα 
 • Εξόρυξη – φόρτωση και  μεταφορά μεταλλεύματος 
 • Εργασίες υποστήριξης των υπόγειων έργων

Τεχνικά έργα 

 • Έργα οδοποιίας (χωματουργικά, τεχνικά, οδοστρωσία, ασφαλτικά, σήμανση-ασφάλιση, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, έργα πρασίνου) 
 • Κτιριακά έργα
 • Υδραυλικά έργα
 • Χυτά